Centrum Usług Przeciwpożarowych 602 461 262
Gall-Serwis Usługi Przeciwpożarowe
     
 

USŁUGI      SPRZĘT PPOŻ.

Prowadzimy usługi w zakresie:

 • okresowego przeglądu stanu technicznego podręcznego sprzętu gaśniczego
 • remontów, konserwacji i napełniania gaśnic i agregatów gaśniczych
 • pełnego serwisu gaśnic samochodowych
 • legalizacji przez UDT zbiorników ciśnieniowych
 • montażu podręcznego sprzętu gaśniczego u klienta
 • impregnacji ognioochronnej materiałów drewnopochodnych oraz pochodzenia tekstylnego,
 • impregnacji ognioochronnej konstrukcji stalowych,
 • remontów i konserwacji instalacji hydrantowych,
 • remontów i konserwacji instalacji suchych pionów,
 • pomiarów ciśnień i wydajności wodnej hydrantów i suchych pionów,
 • montażu, remontów i konserwacji instalacji odgromowych,pomiaru rezystancji instalacji elektrycznych i odgromowych.
 
COPYRIGHT ©2005-2019 GALL-SERWIS