ARMATURA WODNA

– łączniki
– nasady
– pokrywy
– przełączniki
– klucze
– węże pożarnicze hydrantowe
– węże pożarnicze tłoczne do pomp pożarniczych
– węże pożarnicze tłoczne do pomp pożarniczych z powłoką zewnętrzną
– węże gumowe DURALINE
– zawory

ŁĄCZNIKI SSAWNE
Łączniki ssawne przeznaczone są do połączeń węży ssawnych z nasadami ssawno – tłocznymi. Łączniki są sprzedawane w parach.
Materiały: korona i tuleja – odlewy aluminiowe ze stopu AK 11 (AlSi 11), uszczelka – guma, pierścień oporowy – drut stalowy twardy, ocynkowany.

 

 

 

ŁĄCZNIKI TŁOCZNE
Łączniki tłoczne przeznaczone są do połączeń szybkozłącznych odcinków węży tłocznych z nasadami tłocznymi pomp, hydrantów, rozdzielaczy, zasysaczy i prądownic. Łączniki są sprzedawane w parach.
Materiały: korona i tuleja – odlewy aluminiowe ze stopu AK 11 – AISi 11, uszczelka – guma, pierścień oporowy – drut stalowy twardy, ocynkowany.

 

 


NASADY

NASADY Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM
Nasady z gwintem wewnętrznym służą do połączeń węży tłocznych lub ssawnych ze sprzętem pożarniczym zakończonym gwintem zewnętrznym.

 

 

 

 

 

NASADY Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM
Nasady z gwintem zewnętrznym przeznaczone są do połączeń węży tłocznych lub ssawnych z hydrantami i innych urządzeniami zakończonymi gwintem wewnętrznym.

 

 

 

 

NASADY MOSIĘŻNE
Nasada mosiężna stanowi element łączący instalacje przeciwpożarowe.
Stosowana jest na wlocie i wylocie urządzeń przeciwpożarowych.

 

 

 

 

 

POKRYWY

 

POKRYWY NASAD
Pokrywy nasad przeznaczone są do zaślepiania sprzętu pożarniczego i króćców urządzeń zakończonych nasadami STORZ.
Produkt zgodny z polską normą PN.

 

 

 

PRZEŁĄCZNIKI

 

PRZEŁĄCZNIKI REDUKCYJNE
Przełączniki stosowane są do połączeń węży tłocznych o różnych średnicach wewnętrznych lub przyłączania węży do armatury z inną wielkością nasad niż łączniki węży.
Produkt zgodny z polską normą PN.

 

 

KLUCZE

KLUCZ UNIWERSALNY
Klucz hydrantowy prosty płaski, wykonany z blachy czarnej. Służy do otwierania i zamykania hydrantów nadziemnych DN 80 i DN 100 oraz do różnorodnej armatury pożarniczej np. pompy pożarnicze, węże ssawne, węże tłoczne do autopomp i motopomp, nasady hydrantowe, pokrywy nasad, łączniki

 

 

 

KLUCZ DO HYDRANTU PODZIEMNEGO / ZASUW
Klucz przeznaczony jest do zamykania i otwierania hydrantów podziemnych, zasuw oraz włazów. Otwór – kwadrat zwężający się ku górze jest przystosowany do standardowych hydrantów występujących na rynku polskim.

 

 

 

WĘŻE POŻARNICZE HYDRANTOWE

Wąż tłoczny hydrantowy fi 52 odcinek 20m z Łącznikiem aluminiowym

 

 

 

 

 

 

Wąż tłoczny hydrantowy fi 52 odcinek 20m z Łącznikiem mosiężnym

 

 

 

 

 

 

Wąż tłoczny hydrantowy fi 52 odcinek 15m z Łącznikiem mosiężnym

 

 

 

 

 

 

Wąż tłoczny hydrantowy fi 52 odcinek 15m z Łącznikiem aluminiowym

 

 

 

 

 

 


Wąż tłoczny hydrantowy fi 25 odcinek 20m z Łącznikiem aluminiowym

 

 

 

 

 


Wąż tłoczny hydrantowy fi 25 odcinek 15m z Łącznikiem aluminiowym

 

 

 

 

 

 

WĘŻE POŻARNICZE TŁOCZNE DO POMP POŻARNICZYCH

 

Wąż tłoczny do pomp pożarniczych fi 110 odcinek 20m z Łącznikiem aluminiowym

 

 

 

 

 

 

Wąż tłoczny do pomp pożarniczych fi 75 odcinek 20m z Łącznikiem aluminiowym

 

 

 

 

 

 

 


Wąż tłoczny do pomp pożarniczych fi 52 odcinek 20m z Łącznikiem aluminiowym

 

 

 

 

 

 

WĘŻE POŻARNICZE TŁOCZNE DO POMP POŻARNICZYCH Z POWŁOKĄ ZEWNĘTRZNĄ

 

Wąż tłoczny do pomp pożarniczych fi 52 odcinek 20m z Łącznikiem aluminiowym

 

 

 

 

 

 

Wąż tłoczny do pomp pożarniczych fi 75 odcinek 20m z Łącznikiem aluminiowym

 

 

 

 

 

 


Wąż tłoczny do pomp pożarniczych fi 110 odcinek 20m z Łącznikiem aluminiowym

 

 

 

 

 

WĘŻE GUMOWE DURALINE

 

DURALINE 52
Wąż obustronnie powlekany gumą syntetyczną.

 

 

 

 

 

 

DURALINE 75
Wąż obustronnie powlekany gumą syntetyczną.

 

 

 

 

 

 

ZAWORY

 

ZAWÓR HYDRANTOWY ALUMINIOWY 52
Zawór służy do otwierania i zamykania przepływu wody z instalacji przeciwpożarowej hydrantowej lub pompowej.

 

 

 

 

ZAWÓR MOSIĘŻNY 1,6 MPA
Zawór stanowi podstawowe wyposażenie hydrantu wewnętrznego wraz z wężem tłocznym i prądownicą.

 

 

 

 

 

ZAWÓR PZ-31 2,5″
Zawór jest przeznaczony do instalowania w rurociągach instalacji przeciwpożarowej o ciśnieniu roboczym do 2,5 MPa.

 

 

 

 

ZAWÓR PZ-31 2″
Zawór jest przeznaczony do instalowania w rurociągach instalacji przeciwpożarowej o ciśnieniu roboczym do 2,5 MPa.

 

 

 

 


PRĄDOWNICE

 

PRĄDOWNICA UNIWERSALNA PW-25/R
Prądownice przeznaczone są do wytwarzania wodnych strumieni zwartych i rozproszonych na zakończeniach linii wężowych w samochodach gaśniczych oraz motopompach i szafkach hydrantowych.

 

 

 

 

PRĄDOWNICA UNIWERSALNA PW-52/R
Prądownice przeznaczone są do wytwarzania wodnych strumieni zwartych i rozproszonych na zakończeniach linii wężowych w samochodach gaśniczych oraz motopompach i szafkach hydrantowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRĄDOWNICA UNIWERSALNA PW-75/R
Prądownice przeznaczone są do wytwarzania wodnych strumieni zwartych i rozproszonych na zakończeniach linii wężowych w samochodach gaśniczych oraz motopompach i szafkach hydrantowych.

 

 

 

 

 

 

PRĄDOWNICA WODNA TURBO KORUS
Przeznaczona jest do wytwarzania wodnych strumieni zwartych i rozproszonych. Może być używana zarówno z wężami pożarniczymi fi 52 jak i fi 75. Zastosowane w niej zawory kulowe umożliwiają szybkie podanie lub odcięcie strumienia wody.

 

 

 

 

PRĄDOWNICA HYDRANTOWA 52
Zawór służy do otwierania i zamykania przepływu wody z instalacji przeciwpożarowej hydrantowej lub pompowej.