INSTRUKCJE

Instrukcja przeciwpożarowa ogólna

Rozmiar: DN – 350 x 245mm
Wykonanie: HN – płyta elastyczna TD-FLEX

Rozmiar: DN – 350 x 245mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

 

Instrukcja przeciwpożarowa na wypadek powstania pożaru

Rozmiar: DN – 350 x 245mm
Wykonanie: HN – płyta elastyczna TD-FLEX

Rozmiar: DN – 350 x 245mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

 

 

 

 

Instrukcja przeciwpożarowa w pomieszczeniach biurowych i pomocniczych

Rozmiar: DN – 350 x 245mm
Wykonanie: HN – płyta elastyczna TD-FLEX

 

 

 

 

Instrukcja przeciwpożarowa dla stacji paliw płynnych

Rozmiar: DN – 350 x 245mm
Wykonanie: HN – płyta elastyczna TD-FLEX

 

 

 

 

 

Instrukcja postępowania na wypadek pożaru dla budynków mieszkalnych i wielorodzinnych

Rozmiar: DN – 350 x 245mm
Wykonanie: HN – płyta elastyczna TD-FLEX

 

 

 

 

Instrukcja przeciwpożarowa dla pomieszczeń warsztatu mechanicznego

Rozmiar: DN – 350 x 245mm
Wykonanie: HN – płyta elastyczna TD-FLEX

 

 

 

 

 

Instrukcja przeciwpożarowa dla pomieszczeń lakierni (malarni)

Rozmiar: DN – 350 x 245mm
Wykonanie: HN – płyta elastyczna TD-FLEX

 

 

 

 

 

Instrukcja przeciwpożarowa dla obiektów handlowo- usługowych

Rozmiar: DN – 350 x 245mm
Wykonanie: HN – płyta elastyczna TD-FLEX

 

 

 

 

 

Instrukcja przeciwpożarowa dla garaży samochodowych

Rozmiar: DN – 350 x 245mm
Wykonanie: HN – płyta elastyczna TD-FLEX

 

 

 

 

 

Instrukcja przeciwpożarowa dla szkół

Rozmiar: DN – 350 x 245mm
Wykonanie: HN – płyta elastyczna TD-FLEX

 

 

 

 

 

Instrukcja przeciwpożarowa dla magazynu

Rozmiar: DN – 350 x 245mm
Wykonanie: HN – płyta elastyczna TD-FLEX

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcja przeciwpożarowa dla warsztatów samochodowych
Rozmiar: DN – 350 x 245mm
Wykonanie: HN – płyta elastyczna TD-FLEX

 

 

 

 

 

Instrukcja przeciwpożarowa na terenie budowy

Rozmiar: DN – 350 x 245mm
Wykonanie: HN – płyta elastyczna TD-FLEX

 

 

 

 

 

Instrukcja użycia hydratu wewnętrznego

Rozmiar: BS – 130 x 200mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

 

 

 

 

 

Instrukcja pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

Rozmiar: DN – 350 x 245mm
Wykonanie: HN – płyta elastyczna TD-FLEX

 

 

 

 

 

 

Instrukcja pierwszej pomocy w nieszczęśliwych wypadkach

Rozmiar: DN – 350 x 245mm
Wykonanie: HN – płyta elastyczna TD-FLEX

 

 

 

 

Instrukcja pierwszej pomocy w przypadku porażenia prądem

Rozmiar: DN – 350 x 245mm
Wykonanie: HN – płyta elastyczna TD-FLEX

 

 

 

 

 

Instrukcja obsługi apteczki
Rozmiar: DN – 350 x 245mm
Wykonanie: HN – płyta elastyczna TD-FLEX

 

 

 

 

 

 

Instrukcja udzielania pierwszej pomocy

Rozmiar: DN – 350 x 245mm
Wykonanie: HN – płyta elastyczna TD-FLEX

 

 

 

 

 

 

Instrukcja BHP przy obsłudze autoklawu

Rozmiar: DN – 350 x 245mm
Wykonanie: HN – płyta elastyczna TD-FLEX

 

 

 

 

 

 

Instrukcja BHP obowiązująca wszystkich pracowników

Rozmiar: DN – 350 x 245mm
Wykonanie: HN – płyta elastyczna TD-FLEX

 

 

 

 

 

Ogólne przepisy BHP przy maszynach produkcyjnych

Rozmiar: DN – 350 x 245mm
Wykonanie: HN – płyta elastyczna TD-FLEX

 

 

 

 

 

 

Instrukcja BHP na stanowisku pacy z komputerem i drukarką

Rozmiar: DN – 350 x 245mm
Wykonanie: HN – płyta elastyczna TD-FLEX

 

 

 

 

 

Instrukcja BHP przy obsłudze kserokopiarki

Rozmiar: DN – 350 x 245mm
Wykonanie: HN – płyta elastyczna TD-FLEX

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcja BHP dla pomieszczeń administracyjno- biurowych
Rozmiar: DN – 350 x 245mm
Wykonanie: HN – płyta elastyczna TD-FLEX

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcja ogólna BHP w szkołach i placówkach publicznych

Rozmiar: DN – 350 x 245mm
Wykonanie: HN – płyta elastyczna TD-FLEX

 

 

 

 

 

Instrukcja ogólna BHP w czasie zajęć wychowania fizycznego

Rozmiar: DN – 350 x 245mm
Wykonanie: HN – płyta elastyczna TD-FLEX

 

 

 

 

 

 

Instrukcja BHP dla sprzątaczek
Rozmiar: DN – 350 x 245mm
Wykonanie: HN – płyta elastyczna TD-FLEX

 

 

 

 

 

Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny offsetowej
Rozmiar: DN – 350 x 245mm
Wykonanie: HN – płyta elastyczna TD-FLEX

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcja BHP w warsztatach stolarskich

Rozmiar: DN – 350 x 245mm
Wykonanie: HN – płyta elastyczna TD-FLEX

 

 

 

 

 

Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki taśmowej
Rozmiar: DN – 350 x 245mm
Wykonanie: HN – płyta elastyczna TD-FLEX

 

 

 

 

 

Instrukcja BHP przy obsłudze tokarki do drewna

Rozmiar: DN – 350 x 245mm
Wykonanie: HN – płyta elastyczna TD-FLEX

 

 

 

 

 

Instrukcja BHP przy obsłudze frezarek do drewna

Rozmiar: DN – 350 x 245mm
Wykonanie: HN – płyta elastyczna TD-FLEX

 

 

 

 

 

Instrukcja BHP przy obsłudze pilarki ramowej wielosiłowej
Rozmiar: DN – 350 x 245mm
Wykonanie: HN – płyta elastyczna TD-FLEX

 

 

 

 

 

Instrukcja BHP przy obsłudze wiertarki wielowrzecionowej

Rozmiar: DN – 350 x 245mm
Wykonanie: HN – płyta elastyczna TD-FLEX

 

 

 

 

 

 

Instrukcja BHP przy szlifierkach


Rozmiar: DN – 350 x 245mm
Wykonanie: HN – płyta elastyczna TD-FLEX

 

 

 

 

 

Instrukcja bezpiecznej obsługi frezarek do metali

Rozmiar: DN – 350 x 245mm
Wykonanie: HN – płyta elastyczna TD-FLEX

 

 

 

 

 

Instrukcja BHP przy obsłudze piły mechanicznej do cięcia metali

Rozmiar: DN – 350 x 245mm
Wykonanie: HN – płyta elastyczna TD-FLEX

 

 

 

 

 

Instrukcja BHP eksploatacji wiertarki stołowej
Rozmiar: DN – 350 x 245mm
Wykonanie: HN – płyta elastyczna TD-FLEX

 

 

 

 

 

 

Instrukcja BHP przy pracach spawalniczych
Rozmiar: DN – 350 x 245mm
Wykonanie: HN – płyta elastyczna TD-FLEX

 

 

 

 

 

Instrukcja BHP w laboratorium
Rozmiar: DN – 350 x 245mm
Wykonanie: HN – płyta elastyczna TD-FLEX