ZNAKI OCHRONY P.POŻ.

Palenie tytoniu zabronione

PN-N-01256-01:1992 

 

 

 

 

Zakaz używania otwartego ognia

PN-N-01256-01:1992

 

 

 

 

Zakaz gaszenia wodą

PN-N-01256-01:1992

 

 

 

 

Rozmiar: A6 – 50 x 50mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy

Rozmiar: A6 – 50 x 50mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: PS – płyta sztywna TOPlight S-tandard

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: PS – płyta sztywna TOPlight S-tandard

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: D1 – 200 x 200mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy

Rozmiar: D1 – 200 x 200mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: D1 – 200 x 200mm
Wykonanie: LE – płyta TD-LIGHT TOPlight E-nergy

Rozmiar: D1 – 200 x 200mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: D1 – 200 x 200mm
Wykonanie: PS – płyta sztywna TOPlight S-tandard

Rozmiar: D1 – 200 x 200mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: D4 – 250 x 250mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: E3 – 350 x 350mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: E3 – 350 x 350mm
Wykonanie: PS – płyta sztywna TOPlight S-tandard

Rozmiar: E3 – 350 x 350mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: F4 – 500 x 500mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: F4 – 500 x 500mm
Wykonanie: PS – płyta sztywna TOPlight S-tandard

Rozmiar: F4 – 500 x 500mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy

 

Nie zastawiać
PN-N-01256-01:1992

 

 

 

 

 

Zestaw sprzętu pożarniczego

PN-N-01256-01:1992

 

 

 

 

Hydrant wewnętrzny

PN-N-01256-01:1992

 

 

 

 

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: PS – płyta sztywna TOPlight S-tandard

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: PS – płyta sztywna TOPlight S-tandard

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: D1 – 200 x 200mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy

Rozmiar: D1 – 200 x 200mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: D1 – 200 x 200mm
Wykonanie: LE – płyta TD-LIGHT TOPlight E-nergy

Rozmiar: D1 – 200 x 200mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: D1 – 200 x 200mm
Wykonanie: PS – płyta sztywna TOPlight S-tandard

Rozmiar: D1 – 200 x 200mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: D4 – 250 x 250mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: E3 – 350 x 350mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: E3 – 350 x 350mm
Wykonanie: PS – płyta sztywna TOPlight S-tandard

Rozmiar: E3 – 350 x 350mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: F4 – 500 x 500mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: F4 – 500 x 500mm
Wykonanie: PS – płyta sztywna TOPlight S-tandard

Rozmiar: F4 – 500 x 500mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy
PN-EN-ISO 7010:2012

 

Uruchamianie ręczne

PN-N-01256-01:1992

 

 

 

 

 

 

Gaśnica

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

 

 

 

Drabina pożarowa

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

 

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: PS – płyta sztywna TOPlight S-tandard

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: PS – płyta sztywna TOPlight S-tandard

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: D1 – 200 x 200mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy

Rozmiar: D1 – 200 x 200mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: D1 – 200 x 200mm
Wykonanie: LE – płyta TD-LIGHT TOPlight E-nergy

Rozmiar: D1 – 200 x 200mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: D1 – 200 x 200mm
Wykonanie: PS – płyta sztywna TOPlight S-tandard

Rozmiar: D1 – 200 x 200mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: D4 – 250 x 250mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: E3 – 350 x 350mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: E3 – 350 x 350mm
Wykonanie: PS – płyta sztywna TOPlight S-tandard

Rozmiar: E3 – 350 x 350mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: F4 – 500 x 500mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: F4 – 500 x 500mm
Wykonanie: PS – płyta sztywna TOPlight S-tandard

Rozmiar: F4 – 500 x 500mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy

 

Zestaw sprzętu p.poż

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

 

 

Alarm pożarowy

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

 

 

 

Telefon bezpieczeństwa

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

 

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: PS – płyta sztywna TOPlight S-tandard

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: PS – płyta sztywna TOPlight S-tandard

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: D1 – 200 x 200mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy

Rozmiar: D1 – 200 x 200mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: D1 – 200 x 200mm
Wykonanie: LE – płyta TD-LIGHT TOPlight E-nergy

Rozmiar: D1 – 200 x 200mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: D1 – 200 x 200mm
Wykonanie: PS – płyta sztywna TOPlight S-tandard

Rozmiar: D1 – 200 x 200mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: D4 – 250 x 250mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: E3 – 350 x 350mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: E3 – 350 x 350mm
Wykonanie: PS – płyta sztywna TOPlight S-tandard

Rozmiar: E3 – 350 x 350mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: F4 – 500 x 500mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: F4 – 500 x 500mm
Wykonanie: PS – płyta sztywna TOPlight S-tandard

Rozmiar: F4 – 500 x 500mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy

 

Stacjonarna bateria gaśnicza

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

 

 

 

Wózek gaśniczy

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

 

 

Przenośny aplikatur piany

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

 

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: PS – płyta sztywna TOPlight S-tandard

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: PS – płyta sztywna TOPlight S-tandard

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: D1 – 200 x 200mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy

Rozmiar: D1 – 200 x 200mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: D1 – 200 x 200mm
Wykonanie: LE – płyta TD-LIGHT TOPlight E-nergy

Rozmiar: D1 – 200 x 200mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: D1 – 200 x 200mm
Wykonanie: PS – płyta sztywna TOPlight S-tandard

Rozmiar: D1 – 200 x 200mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: D4 – 250 x 250mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: E3 – 350 x 350mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: E3 – 350 x 350mm
Wykonanie: PS – płyta sztywna TOPlight S-tandard

Rozmiar: E3 – 350 x 350mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: F4 – 500 x 500mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: F4 – 500 x 500mm
Wykonanie: PS – płyta sztywna TOPlight S-tandard

Rozmiar: F4 – 500 x 500mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy

 

 

Aplikator mgły wodnej

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

 

 

 

Koc przeciwpożarowy

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

 

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: PS – płyta sztywna TOPlight S-tandard

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: PS – płyta sztywna TOPlight S-tandard

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: D1 – 200 x 200mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy

Rozmiar: D1 – 200 x 200mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: D1 – 200 x 200mm
Wykonanie: LE – płyta TD-LIGHT TOPlight E-nergy

Rozmiar: D1 – 200 x 200mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: D1 – 200 x 200mm
Wykonanie: PS – płyta sztywna TOPlight S-tandard

Rozmiar: D1 – 200 x 200mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: D4 – 250 x 250mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: E3 – 350 x 350mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: E3 – 350 x 350mm
Wykonanie: PS – płyta sztywna TOPlight S-tandard

Rozmiar: E3 – 350 x 350mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: F4 – 500 x 500mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: F4 – 500 x 500mm
Wykonanie: PS – płyta sztywna TOPlight S-tandard

Rozmiar: F4 – 500 x 500mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy