TABLICE INFORMACYJNE

Zakaz palenia tytoniu

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

 

 

 

Zakaz używania otwartego ognia 

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

 

Zakaz przejścia

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

 

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: E1 – 300 x 300mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: E3 – 350 x 350mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

 

 

Zakaz ruchu urządzeń do transportu poziomego

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

 

Zakaz wstępu osobom z rozrusznikiem serca

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

 

Nie dotykać

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

 

Rozmiar: A7 – 52 x 52mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: E1 – 300 x 300mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: E3 – 350 x 350mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

 

Zakaz gaszenia wodą

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

 

 

Zakaz umieszczania ciężkich przedmiotów 

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

 

Zakaz używania telefonów komórkowych 

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

Rozmiar: A7 – 52 x 52mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: E1 – 300 x 300mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: E3 – 350 x 350mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

 

Zakaz wkładania rąk od środka

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

 

 

 

Zakaz spryskiwania wodą

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

 

 

Zakaz używania windy w razie pożaru 

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

Rozmiar: A7 – 52 x 52mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: E1 – 300 x 300mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: E3 – 350 x 350mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

 

Zakaz wstępu ze zwierzętami

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

 

 

Zakaz wstępu z jedzeniem i piciem

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

 

Nie zastawiać

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

 

Rozmiar: A7 – 52 x 52mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: E1 – 300 x 300mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: E3 – 350 x 350mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

 

Zakaz chodzenia i stawania

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

 

 

Zakaz fotografowania

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

 

 

Zakaz wchodzenia w obuwiu z metalową podeszwą

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

Rozmiar: A7 – 52 x 52mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: E1 – 300 x 300mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: E3 – 350 x 350mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

 

 

Zakaz wstępu dzieciom

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

 

 

Zakaz jazdy na urządzeniach transportowych

 

 

 

 

 

Zakaz przewozu osób na urządzeniach transportowych

 

 

 

 

 

Rozmiar: A7 – 52 x 52mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: E1 – 300 x 300mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: E3 – 350 x 350mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

 

Zakaz przebywania pod ciężarem 

 

 

 

 

 

Nie załączać urządzeń elektrycznych

 

 

 

 

 

Zakaz używania sygnałów dźwiękowych

 

 

 

 

Rozmiar: A7 – 52 x 52mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: E1 – 300 x 300mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: E3 – 350 x 350mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

 

Zakaz wejścia w obuwiu zewnętrznym  

 

 

 

 

 

Nie dotykać. Gorąca powierzchnia

 

 

 

 

 

Zakaz rzucania niedopałków do kosza

 

 

 

 

Rozmiar: A7 – 52 x 52mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: E1 – 300 x 300mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: E3 – 350 x 350mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

 

Zakaz wjazdu na rowerze

 

 

 

 

 

 

Zakaz deptania

 

 

 

 

 

 

Zakaz wchodzenia na regały

 

 

 

 

 

Rozmiar: A7 – 52 x 52mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: E1 – 300 x 300mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: E3 – 350 x 350mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

 

Zakaz kąpieli

 

 

 

 

 

 

Zakaz skakania do wody

 

 

 

 

 

 

Zakaz spożywania alkoholu

 

 

 

 

 

Rozmiar: A7 – 52 x 52mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: E1 – 300 x 300mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: E3 – 350 x 350mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

 

Zakaz gry w piłkę

 

 

 

 

 

Zakaz stosowania używek

 

 

 

 

 

 

Nieupoważnionym wstęp wzbroniony

 

 

 

 

Rozmiar: A7 – 52 x 52mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: E1 – 300 x 300mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: E3 – 350 x 350mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

 

Zakaz przejścia

 

 

 

 

 

 

 

Zakaz palenia papierosów elektronicznych

 

 

 

 

 

Zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych

 

 

 

 

 

Rozmiar: A7 – 52 x 52mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: E1 – 300 x 300mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: E3 – 350 x 350mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

 

Tablice dostępne również z opisem!

 

Ostrzeżenie przed materiałem niebezpieczeństwem wybuchu 

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

 

Ostrzeżenie przed materiałem radioaktywnym

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

 

Ostrzeżenie przed materiałem radioaktywnym

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

Rozmiar: A7 – 52 x 52mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: E1 – 300 x 300mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: E3 – 350 x 350mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

 

Ostrzeżenie przed wiązką laserową 

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

 

Ostrzeżenie przed silnym polem magnetycznym

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

 

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem potknięcia się

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

Rozmiar: A7 – 52 x 52mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: E1 – 300 x 300mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: E3 – 350 x 350mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Ostrzeżenie przed spadnięciem

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

 

 

Ostrzeżenie przed skażeniami biologicznymi

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

 

Ostrzeżenie przed urządzeniami do transportu poziomego

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

Rozmiar: A7 – 52 x 52mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: E1 – 300 x 300mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: E3 – 350 x 350mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna 

 

Ostrzeżenie przed wiszącym ciężarem  

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

 

Ostrzeżenie przed substancjami łatwopalnymi

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

 

Ostrzeżenie przed substancjami łatwopalnymi

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

Rozmiar: A7 – 52 x 52mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: E1 – 300 x 300mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: E3 – 350 x 350mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

 

Ostrzeżenie przed substancjami żrącymi

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

 

Ostrzeżenie przed zgnieceniem dłoni

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

 

Ostrzeżenie przed butlami pod ciśnieniem

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

Rozmiar: A7 – 52 x 52mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: E1 – 300 x 300mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: E3 – 350 x 350mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

 

Ostrzeżenie przed silnym hałasem

 

 

 

 

 

Ostrzeżenie-butle z gazem

 

 

 

 

 

 

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem obcięcia palców

 

 

 

Rozmiar: A7 – 52 x 52mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: E1 – 300 x 300mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: E3 – 350 x 350mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

 

Ostrzeżenie przed atmosferą wybuchową  

 

 

 

 

 

Uwaga wirujące elementy  

 

 

 

 

 

 

Uwaga promieniowanie ultrafioletowe

 

 

 

 

Rozmiar: A7 – 52 x 52mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: E1 – 300 x 300mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: E3 – 350 x 350mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

 

Tablice dostępne również z opisem !

 

Ogólny znak nakazu

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

 

 

 

Nakaz stosowania ochrony słuchu

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

 

Nakaz stosowania ochrony oczu

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

 

Rozmiar: A7 – 52 x 52mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: E1 – 300 x 300mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: E3 – 350 x 350mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

 

Nakaz stosowania przyciemnionych gogli 
PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

 

Nakaz stosowania ochrony stóp 

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

 

 

Nakaz stosowania ochrony rąk

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

 

Rozmiar: A7 – 52 x 52mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: E1 – 300 x 300mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: E3 – 350 x 350mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna
PN-EN-ISO 7010:2012

 

 


Nakaz stosowania odzieży ochronnej 

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

Nakaz mycia rąk

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

 

 

Nakaz używania poręczy

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

 

Rozmiar: A7 – 52 x 52mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: E1 – 300 x 300mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: E3 – 350 x 350mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

 

Nakaz stosowania ochrony twarzy 

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

 

Nakaz stosowania ochrony głowy

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

 

Nakaz stosowania ochrony dróg oddechowych

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

Rozmiar: A7 – 52 x 52mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: E1 – 300 x 300mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: E3 – 350 x 350mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

 

Nakaz stosowania szelek bezpieczeństwa

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

 

Nakaz stosowania maski spawalniczej 

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

 

Nakaz stosowania fartucha ochronnego

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

Rozmiar: A7 – 52 x 52mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: E1 – 300 x 300mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: E3 – 350 x 350mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

 

Nakaz stosowania osłon

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

 

 

Nakaz stosowania sygnału dźwiękowego

PN-EN-ISO 7010:2012

 

 

 

Rozmiar: A7 – 52 x 52mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: E1 – 300 x 300mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: E3 – 350 x 350mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

 

Nakaz stosowania ochrony głowy i twarzy  

 

 

 

 

 

Nakaz stosowania czepka ochronnego

 

 

 

 

Rozmiar: A7 – 52 x 52mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B1 – 100 x 100mm
Wykonanie: FE – folia TOPlight E-nergy

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: B2 – 105 x 105mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: C1 – 150 x 150mm
Wykonanie: TS – płyta TD SYSTEM samoprzylepna TOPLight S-tandard

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: D2 – 210 x 210mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: E1 – 300 x 300mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: E3 – 350 x 350mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

 

Tablice dostępne również z opisem!

 

Nie dotykać! Urządzenie elektryczne 

 

 

 

 

 

Napięcie niebezpieczne dla życia

 

 

 

 

 

 

 

Wysokie napięcie

 

 

 

 

 

Rozmiar: AD – 74 x 52mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: AD – 74 x 52mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: AH – 105 x 74mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: AH – 105 x 74mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: BK – 148 x 105mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: BK – 148 x 105mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: BU – 210 x 148mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: BU – 210 x 148mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: DJ – 297 x 210mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: DJ – 297 x 210mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: DT – 420 x 297mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

 

Kabel wysokiego napięcia 

 

 

 

 

 

 

Pod napięciem

 

 

 

 

 

 

Uwaga ! Wysokie napięcie

 

 

 

 

 

Rozmiar: AD – 74 x 52mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: AD – 74 x 52mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: AH – 105 x 74mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: AH – 105 x 74mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: BK – 148 x 105mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: BK – 148 x 105mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: BU – 210 x 148mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: BU – 210 x 148mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: DJ – 297 x 210mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: DJ – 297 x 210mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: DT – 420 x 297mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

 

Uwaga! Niebezpieczeństwo Porażenia

 

 

 

 

 

Uwaga! Ogrodzenie elektryczne pod napięciem

 

 

 

 

 

Uwaga! Urządzenie elektryczne

 

 

 

 

 

Rozmiar: AD – 74 x 52mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: AD – 74 x 52mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: AH – 105 x 74mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: AH – 105 x 74mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: BK – 148 x 105mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: BK – 148 x 105mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: BU – 210 x 148mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: BU – 210 x 148mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: DJ – 297 x 210mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: DJ – 297 x 210mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: DT – 420 x 297mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

 

Nie dotykać! Przewód pod napięciem  

 

 

 

 

 

Nie wchodzić! Wysokie napięcie

 

 

 

 

 

 

Nie załączać! Pracują ludzie

 

 

 

 

 

Rozmiar: AD – 74 x 52mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: AD – 74 x 52mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: AH – 105 x 74mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: AH – 105 x 74mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: BK – 148 x 105mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: BK – 148 x 105mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: BU – 210 x 148mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: BU – 210 x 148mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: DJ – 297 x 210mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: DJ – 297 x 210mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: DT – 420 x 297mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

 

Nie załączać

 

 

 

 

 

 

Wejście wzbronione

 

 

 

 

 

 

Nie wchodzić

 

 

 

 

 

Rozmiar: AD – 74 x 52mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: AD – 74 x 52mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: AH – 105 x 74mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: AH – 105 x 74mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: BK – 148 x 105mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: BK – 148 x 105mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: BU – 210 x 148mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: BU – 210 x 148mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: DJ – 297 x 210mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: DJ – 297 x 210mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: DT – 420 x 297mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

 

 

Nie dotykać

 

 

 

 

 

 

Uziemiono

 

 

 

 

 

 

Wyłącznik główny

 

 

 

 

 

 

Rozmiar: AD – 74 x 52mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: AD – 74 x 52mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: AH – 105 x 74mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: AH – 105 x 74mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: BK – 148 x 105mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: BK – 148 x 105mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: BU – 210 x 148mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: BU – 210 x 148mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: DJ – 297 x 210mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: DJ – 297 x 210mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: DT – 420 x 297mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

 

Główny wyłącznik budynku

 

 

 

 

 

 

Główny wyłącznik prądu

 

 

 

 

 

 

Rozmiar: AD – 74 x 52mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: AD – 74 x 52mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: AH – 105 x 74mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: AH – 105 x 74mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: BK – 148 x 105mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: BK – 148 x 105mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: BU – 210 x 148mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: BU – 210 x 148mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: DJ – 297 x 210mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: DJ – 297 x 210mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: DT – 420 x 297mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

 

 

Strefa 0

 

 

 

 

 

 

Strefa 1

 

 

 

 

 

 

Strefa 2

 

 

 

 

 

 

Strefa 20

 

 

 

 

 

 

Strefa 21

 

 

 

 

 

 

 

Strefa zagrożenia wybuchem 2

 

 

 

 

 

 

Zasięg strefy zagrożenia wybuchem 

 

 

 

 

Rozmiar: BO – 148 x 210mm
Wykonanie: BN – płyta żółta

Rozmiar: BO – 148 x 210mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: DZ – 210 x 297mm
Wykonanie: BN – płyta żółta

 

 

Nieupoważnionym wstęp wzbroniony

 

 

 

 

 

Niezatrudnionym wstęp wzbroniony

 

 

 

 

 

Zaopatrzenie

 

 

 

 

 

Rozmiar: BH – 100 x 300mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: BH – 100 x 300mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

 

Zakaz palenia na terenie obiektu 

 

 

 

 

 

Zakaz palenia na terenie całego zakładu

 

 

 

 

Rozmiar: BG – 100 x 250mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: DE – 200 x 400mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: DE – 200 x 400mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: DF – 200 x 500mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: EC – 300 x 600mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: FC – 420 x 594mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

 

Zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych

 

 

 

 

 

Zakaz palenia papierosów elektronicznych

 

 

 

 

Rozmiar: BH – 100 x 300mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: BH – 100 x 300mm
Wykonanie: FW – folia naklejana od wewnątrz

Rozmiar: BH – 100 x 300mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

 

Zakaz palenia

 

 

 

 

 

 

Palenie zabronione

 

 

 

 

 

 

Zakaz spożywania alkoholu w obrębie sklepu

 

 

 

 

 

Tu wolno palić

 

 

 

 

 


Rozmiar: BH – 100 x 300mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

 

Obiekt chroniony

 

 

 

 

 

Obiekt monitorowany

 

 

 

 

 

 

Obiekt klimatyzowany

 

 

 

 

 

Rozmiar: AE – 52 x 148mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: AE – 52 x 148mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: BL – 105 x 297mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: BL – 105 x 297mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

 

Teren prywatny

 

 

 

 

 

 

Teren prywatny wstęp wzbroniony

 

 

 

 

 

Rozmiar: BO – 148 x 210mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: BO – 148 x 210mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

Rozmiar: DU – 297 x 420mm
Wykonanie: FN – folia samoprzylepna

Rozmiar: DU – 297 x 420mm
Wykonanie: PN – płyta sztywna

 

Uwaga! Maszyna w remoncie

 

 

 

 

 

 

Uwaga! Przejście drugą stroną 

 

 

 

 

 

 

Uwaga! Roboty na wysokości

 

 

 

 

 

 

Uwaga! Wykopy

 

 

 

 

 

 

Uwaga! Remont dachu

 

 

 

 

 

 

Uwaga! Głębokie wykopy

 

 

 

 

 

 

Uwaga! Roboty ziemne

 

 

 

 

 

 

Uwaga! Remont

 

 

 

 

 

 

Uwaga! przejście zabronione

 

 

 

 

 

 

Uwaga! Roboty budowlane

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga! Roboty na rusztowaniu

 

 

 

 

 

 

Uwaga! U góry pracują

 

 

 

 

 

 

Rozmiar: DY – 255 x 350mm
Wykonanie: BN – płyta żółta

Rozmiar: EH – 320 x 440mm
Wykonanie: BN – płyta żółta

Rozmiar: FE – 435 x 610mm
Wykonanie: BN – płyta żółta

 

Uwaga! Spadające elementy tynku

 

 

 

 

 

Uwaga! Niezatrudnionym wstęp zabroniony

 

 

 

 

 

Uwaga! Budynek do rozbiórki

 

 

 

 

 

 

Teren budowy wstęp zabroniony

 

 

 

 

 

 

Uwaga! Budynek grozi zawaleniem

 

 

 

 

 

Uwaga! Przejścia nie ma

 

 

 

 

 

 

Teren rozbiórki wstęp zabroniony

 

 

 

 

 

Uwaga! Roboty drogowe

 

 

 

 

 

 

Uwaga! Roboty rozbiórkowe

 

 

 

 

 

 

Dbaj o porządek na terenie budowy

 

 

 

 

 

Osobom nieupoważnionym wstęp na teren budowy zabroniony

 

 

 

 

Uwaga! Awaria

 

 

 

 

 

Rozmiar: DY – 255 x 350mm
Wykonanie: BN – płyta żółta

Rozmiar: EH – 320 x 440mm
Wykonanie: BN – płyta żółta

Rozmiar: FE – 435 x 610mm
Wykonanie: BN – płyta żółta

 

Tablica budowlana „Ogłoszenie”

 

 

 

 

 

 

 

Budowlana tablica informacyjna

 

 

 

 

 

Rozmiar: FN – 450 x 700mm
Wykonanie: BN – płyta żółta

Rozmiar: FF – 450 x 650mm
Wykonanie: BN – płyta żółta

Rozmiar: IN – 900 x 700mm
Wykonanie: BN – płyta żółta